Over hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid of een ontwikkelings-voorsprong?

Over hoogbegaafdheid doen nog altijd veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafden zouden op school een luilekkerleventje leiden, en hun ouders zouden zich gelukkig prijzen met een ‘succesgarantie’ in huis. De associatie wordt snel gelegd met ‘heel slim’ zijn, uitmuntende resultaten op school, cum laude afstuderen en succesvolle banen. Maar de werkelijkheid begint bij hoogbegaafde kinderen, die vaak juist heel erg kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan begrip en aangepaste begeleiding. Zowel thuis als op school. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem!

Hoogbegaafdheid kan gemeten worden d.m.v. een IQ-test. Deze kan een goed beeld geven van het potentieel van je kind. Echter is het dan wél van belang dat degene die de test afneemt goede kennis van hoogbegaafdheid heeft (deze kennis is niet standaard aanwezig!) én dat je kind een goed zelfbeeld heeft, goed in zijn vel zit én niet al te lang in te (on)aangepast gedrag zit.

Helaas wordt nog te vaak gedacht dat deze kinderen ‘alles’ weten en worden ze overspoeld met algemene kennisvragen om ze uit te testen. Een kind wórdt niet geboren met algemene kennis. Deze gaat hij verzamelen gedurende zijn hele leven. Juist het veel willen weten en veel vragen stellen, het snel kunnen verwerken van nieuwe informatie, verbanden leggen en snel schakelen tussen onderwerpen. Hieraan merk je dat hun brein anders is ontwikkeld.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Kenmerken binnen schoolse vergelijkingen:

  • Intellectuele intelligentie
  • Creërend denkvermogen
  • Motivatie

Kenmerken 24/7 (ook wel zijns-kenmerken):

  • Perfectionisme
  • (hyper)hoogsensitiviteit
  • Groot rechtvaardigheidsgevoel
  • Kritische instelling

Hoe signaleer je hoogbegaafdheid en een ontwikkelings-voorsprong?

Hoogbegaafdheid (ofwel bij jonge kinderen een ontwikkelingsvoorsprong) kan al merkbaar zijn direct na de geboorte. Deze kinderen ontwikkelen zich op een typische manier en hebben vaak echt een andere blik in hun ogen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, maar naarmate het kind ouder wordt en bij ouders meer bekendheid komt over hoogbegaafdheid, vallen de puzzelstukjes op hun plek.

Of deze eigenschappen van hoogbegaafdheid (later) ook succesvol tot uiting komen is van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan de rol van ouders, school en vrienden (peers). Wanneer een kind niet goed begrepen wordt, of niet lekker in zijn vel zit, kunnen ook juist rebels gedrag, brutaliteit, depressiviteit en/of onderprestatie zichtbaar zijn. Daarnaast valt ook een a-synchrone ontwikkeling vaak waar te nemen. Om een kind te kunnen signaleren is het dus van belang om zowel de eigenschappen van een ‘succesvol hoogbegaafd kind’ als een ‘te (on)aangepast hoogbegaafd kind’ te kennen. Kennis over ontwikkeling van een kind tot aan de basisschooltijd én de ontwikkeling op de basisschool.

Hoe begeleid je deze kinderen om te zorgen dat hun potentieel kan worden verzilverd?

Een grote meerderheid van de hoogbegaafde volwassenen en kinderen weet van zichzelf niet dat ze hoogbegaafd is. Of weten het wel, maar weten met name niet over het bestaan van de zijnskenmerken. Voor een deel onder hen is dat jammer. Het signaleren, accepteren en erkennen van hoogbegaafdheid kan mensen immers helpen om bepaalde, voor hen schijnbaar onverklaarbare, problemen te duiden en aan een aangepaste oplossing te werken.

Even voorstellen

Mijn naam is Marjon Smits. Uit ervaring weet ik hoe intens en intensief hoogbegaafde kinderen kunnen zijn. Vanaf het moment dat ons ‘hoogbegaafde gezin’ werd geboren is mijn zoektocht naar informatie rondom hoogbegaafdheid begonnen. Nu begeleid ik met veel liefde en passie (hoog)begaafde kinderen en ben een serieuze en betrokken gesprekspartner voor ouders vanuit mijn eigen praktijk JongGeleerd.

Meer lezen over mij
button-arrow-icon
Ouder en Kind Icon

Coaching voor ouder en kind

Als ambulant en systemisch coach kom ik bij u thuis voor coaching op maat. We kijken naar de moeilijkheden maar zeker ook naar waar de mogelijkheden en kwaliteiten liggen.

Activiteiten Icon

Activiteiten

Regelmatig plan ik activiteiten voor HB-kinderen maar ook voor u als ouder, zodat u en uw kind in contact komen met ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden.

Laat mij u helpen

Neem contact op

Privacyverklaring accepteren is vereist

button-arrow-icon