Mijn werkwijze

In 5 stappen naar coaching op maat

Iedereen is anders. Daarom hanteer ik geen vaste werkwijze maar coaching op maat, waarbij we in vijf stappen samen op zoek gaan naar de juiste werkwijze, passend bij uw kind en uw situatie. In mijn coaching maak ik gebruik van psycho-educatie in combinatie met principes uit de ACT therapie (Acceptatie & Commitment). Daarnaast zet ik allerlei spellen in voor het observeren, bespreken en trainen van vaardigheden.

Hieronder de vijf stappen die aan bod komen om de coaching op maat mee te vormen.

1

Kennismaking gesprek

De kennismaking vindt eerst plaats zonder uw kind. Tijdens ons kennismakingsgesprek bespreken we namelijk openlijk welke problemen en zorgen er spelen bij u. Daarnaast laat ik u ook zien welke mooie eigenschappen onderliggend zijn en welke mogelijkheden en uitdagingen er voor de toekomst zijn. Voor een effectieve coaching is vertrouwen essentieel. Vandaar dat u na dit gesprek kunt beslissen of u de coaching wilt opstarten. De kennismaking duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en kan desgewenst ook in de avonduren plaatsvinden.

2

Hulpvraag vaststellen

Ouders hebben vaak al een hulpvraag duidelijk, waarmee ze het kennismakingsgesprek ingaan. Echter, de zichtbare problemen zijn vaak het topje van de ijsberg. Dit betekent dat de kern of de oplossing zit in een onderliggende kwestie. Vandaar dat de volgende stap bestaat uit het observeren van uw kind in zijn vertrouwde omgeving thuis. Hierna houden we de hulpvraag eventueel opnieuw tegen het licht en stellen we de interventies bij.

3

Observatie van uw kind

De observatie vindt plaats bij u thuis, in de vertrouwde omgeving van uw kind. Hoe een kind zich gedraagt en staande houdt in de maatschappij is afhankelijk van Nature (aangeboren) & Nurture (aangeleerd). Door het spelen van spellen kan ik observeren waar de sterke en zwakke kanten zitten en waar de uitdagingen en valkuilen uit bestaan. Dit gebeurt spelenderwijs en eventueel ook met interactie met en van andere familieleden.

4

Plan van aanpak opstellen

Op basis van de hulpvraag en de observaties maken we een plan van aanpak. Dit wordt persoonlijk met u besproken. Iedereen is anders en zo ook elk hoogbegaafd kind is anders. Het doel van de coaching wordt gezamenlijk met u als ouders besproken en kan zelfs gedurende het traject veranderen.

5

Coaching op maat

Niets is zo veranderlijk, intens & intensief en snel schakelend als een hoogbegaafde! Pieken en dalen wisselen elkaar in rap tempo af. Groeien gaat met sprongen en vaak niet geleidelijk. Ik probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de flow waarin we op dat moment zitten. Daardoor verloopt elk coachingstraject anders, elke sessie verloopt anders. Soms veranderd het doel zelfs tijdens de sessie. Coaching is daarom altijd op maat en zal op meerderen vlakken (tegelijk) zijn.

Wat kan er allemaal aan bod komen tijdens mijn coaching?

 • Psycho-educatie

  Psycho-educatie geeft zowel uw kind als u handvatten, die meehelpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

 • Executieve functies

  Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Wanneer het onderwijs niet goed aansluit bij de ontwikkeling en het tempo van een kind, zullen de EF niet optimaal ontwikkelen middels de schoolse activiteiten.

 • ACT-therapie

  Dit is een gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment)

 • Mindset

  Fixed of growth mindset heeft invloed op de groeipotentie

 • Spiral Dynamics

  Model voor bewustzijnsontwikkeling op zowel persoonlijk als collectief niveau

 • Beelddenken en stimuleren van beide hersenhelften

  Je linkerhersenhelft ga je pas gebruiken als je naar school gaat. Je gaat dan leren lezen en rekenen. Ook wordt de tijd belangrijk en moet je je aan regels houden. Vooral veel hoogbegaafde kinderen blijven meer denken en leren met hun rechterhersenhelft. En dat is niet erg, maar het is wel fijn om je linkerkant wat actiever te krijgen en te leren hoe jij beter kunt leren.

 • Omgevingsdriehoek en Nature/Nurture

  Uw kind en de invloed van ouders – school - peers

Meer lezen over mij
button-arrow-icon
Laat mij u helpen

Neem contact op

Privacyverklaring accepteren is vereist

button-arrow-icon